Atık Yönetimi, Lojistik ve Geri Kazanım

Atık Yönetimi, Lojistik ve Geri Kazanım

• Ambalaj Atıkları toplama ve ayrıştırma

• Plastik Atık Geri Kazanım

• Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklardan alternative yakıt üretimi (RDF)

• Elektronik Atık Geri Kazanım

• Metal Atık Geri Dönüşüm

• Evsel Nitelikli Endüstriyel atık ve Tehlikeli Atıklardan Geri Kazanım.

• Tesisimize Kabul Edilen Atıklar ve Kodları