Atık Yönetimi, Lojistik ve Geri Kazanım

• Ambalaj Atıkları toplama ve ayrıştırma • Plastik Atık Geri Kazanım • Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklardan alternative yakıt üretimi (RDF) • Elektronik Atık Geri Kazanım • Metal Atık Geri Dönüşüm • Evsel Nitelikli Endüstriyel atık ve Tehlikeli Atıklardan Geri Kazanım. • Tesisimize Kabul Edilen Atıklar ve Kodları