Home

News

İstanbul Boğazı Üç Katlı Tüp Geçit Projesi ÇED Raporu Şirketimizce Hazırlanmış ve Çevre Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünce Onaylanmıştır.