Hakkımızda

Çevre, enerji ve atık yönetimi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizin kurucusu Eyüp Kaya, 1988-1992yılları arasında yatırım teşvik, ihracat teşvik, ithalat izinleri, şirket kuruluşları konularında özel sektörde iş hayatına başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1992 yılında kurulması ile birlikte bakanlıkta çevre uzmanlığı görevine başlamıştır. 1994 yılında istifa ederek Serdar Mühendislik Çevre ve Danışmanlık Limited Şirketi’mizi kurmuştur.

Serdar Mühendislik, çeyrek asır içerisinde, başta çimento ve madencilik sektörü olmak üzere, ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunun %20’sinin de içerisinde bulunduğu sayısız firmaya yüzlerce ÇED Raporu hazırlamış, yatırım izinleri, gayri sıhhi müessese ruhsatları, işyeri açma ve çalışma izinleri alımı ve takibi işlerini yürütmüştür. Bugün hâlihazırda ÇED Raporu, Çevre ve Yatırım İzinleri konularında ülkemizin büyük ölçekli sanayi kuruluşlarına ve bakanlıklara çevre, enerji ve atık yönetimi konularında mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

2004 Yılında atık sektöründe tesis yatırımına başlayarak, Ankara İli, Kahramankazan İlçesi’nde Çevre Bakanlığı Lisansı ile ve AB Çevre Mevzuatına uygun olarak Serhat Atık Geri Kazanım Anonim Şirketi’miz ile atık geri kazanım ve lojistik hizmetlerine başlamıştır. Daha sonra ikinci tesisini Manisa İli, Kula İlçesi’nde kurarak, Süreko Atık Yönetimi adıyla Ege bölgesine kazandırmıştır. Serhat Atık Geri Kazanım şirketimiz, hâlihazırda Ankara’daki tesisinde, ambalaj atığı toplama ayrıştırma, plastik geri kazanım, sıvı kimyasal atık su arıtma, çimento fabrikaları için atıktan türetilmiş yakıt üretimi ile tüm atıkların nakliyesini, lojistiğini ve saha yönetimini yürütmektedir.

Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına 2014 yılında başlayarak, Ankara İli Eryaman semtinde ilk jeotermal kaynak işletme kuyusunu açmış ve termal sağlık sektöründe, fizik tedavi alanında kullanılma sunmuştur. Yenilenebilir enerji kaynakları ve atıktan enerji üretim yatırımlarına, Semih Yenilenebilir Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’miz ile İzmir ili Seferihisar ve Çeşme İlçelerindeki jeotermal işletme sahaları, Salihli’deki biyogaz enerji ve kompost gübre üretim tesisi ile devam etmektedir.

Grup şirketlerimiz, 25 yıllık tecrübesi ile, çalışma hayatında doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve güvenilirliği amaç edinmiş olarak, geleceğe emin ve doğru adımlar ile kurumsal bir aile şirketi olarak ilerlemektedir. Serdar, Serhat ve Semih isimleri şirketlerimizi gelecekte daha yüksek hedeflere taşıyacaktır. Ana hedefimiz, kalitesinden ödün vermeden her gün daha da iyi hizmet sunabilmek, planlı ve istikrarlı büyümektir.

Bugüne kadar, yatırım yeri seçimi, arazi alımı, ÇED Raporu, İmar Planı ve işletmeye geçiş izinleri ile en başından sonuna kadar kurucu ortak olarak, arazi alımından başlayıp yürüttüğümüz ve ülkemize kazandırdığımız yatırım ve sanayi işletmeleri aşağıda sunulmuştur.

Medcem Madencilik Çimento A.Ş.          ( www.medcem.com.tr )

Yeşilovacık Liman İşletmesi A.Ş.             ( www.medcemport.com.tr )

Süreko Atık Yönetimi A.Ş.                        ( www.sureko.com )

 

POLİTİKAMIZ

Çevre danışmanlığı ve mühendislik ve müşavirlik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,
Müşteri memnuniyetini sağlayarak taahhütleri zamanında, yenilikçi yaklaşımlarla, dünya standartlarında ve planlanan bütçe içinde karşılamayı,
Faaliyetlerimizi ve Kurumsal iç süreçlerimizi, standartların ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,
Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini önleyici önlemler almayı,
İnsan sağlığına gelebilecek zararları önlemeyi,
Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartlarını karşılamayı,

Faaliyet alanımıza giren bütün konularda, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeyi çalışanlarımızın temel sorumluluğu haline getirmeyi,
Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.