Politikamız

POLİTİKAMIZ

Çevre danışmanlığı ve mühendislik ve müşavirlik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken,

Müşteri memnuniyetini sağlayarak taahhütleri zamanında, yenilikçi yaklaşımlarla, dünya standartlarında ve planlanan bütçe içinde karşılamayı,

Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

Faaliyetlerimizi ve Kurumsal iç süreçlerimizi, standartların ve mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak yürütmeyi,

Faaliyetlerimizde çevre kirliliğini önleyici önlemler almayı,

İnsan sağlığına gelebilecek zararları önlemeyi,

Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartlarını karşılamayı,

Tüm yükümlülüklerini; ilgili tüm risklerin doğru şekilde tanımlandığından, değerlendirildiğinden ve uygun şekilde azaltıldığından emin olarak yerine getirmeyi,

Faaliyet alanımıza giren bütün konularda, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirmeyi çalışanlarımızın temel sorumluluğu haline getirmeyi,

Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini sağlamayı politika olarak benimsemiştir.