Serdar Mühendislik Çevre ve Atık Yönetimi

Serdar Mühendislik Çevre ve Atık Yönetimi

Planlama aşamasında ÇED raporunun hazırlanması, inşaat döneminde Nihai ÇED Raporu ve Çevresel İzleme, işletme döneminde alınması gerekli çevre izin ve lisans çalışmaları, Katı Atık Düzenli Depolama Sahaları inşaata esas uygulama projeleri, Toprak Kirliliği tespiti, çevre danışmanlık, çevre görevlisi hizmetlerimiz ile kurumsal yapısı ve profesyonel kadrosu ile yatırım danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.