Serhat Atık Geri Kazanım

Serhat Atık Geri Kazanım

Evsel ve endüstriyel her türlü atık toplama, ayrıştırma, geri kazanım ve nihai bertaraf faaliyetlerini yürütmektedir.